Curatief of Preventief Onderhoud?

Onze expertise in de werking van industriƫle transportsystemen, bundelen we voortaan in een nieuwe dienst "inspecties en slijtagemetingen" aldus Juri De Groote van Entecom, Frantsen en Amesco.

Curatief of preventief onderhoud? Preventief natuurlijk! Maar beschikt men altijd over de juiste data? Door installaties aan een periodiek inspectieschema te onderwerpen, verzamelen we cruciale data over de "gezondheidstoestand" van de installaties. Op basis van de inspectie resultaten, rapporteren we dreigende failures, de graad van slijtage, de verwachte levensduur,... en zoeken we bijvoorbeeld naar materiaalverbeteringen om de standtijd te verlengen.

Vaak worden transportkettingen immers te snel vervangen. Waarom? "Omdat we het al jaren zo doen." Door de effectieve chain pull in een installatie te berekenen, kunnen we nauwkeuriger bepalen wanneer een bepaalde graad van slijtage bedreigend wordt. Vaak is dit veel later dan gedacht. Dat spreekt tegen onze winkel? "Ja, in een kortzichtige visie wel, maar onze missie is om een lange termijn partner te zijn. De kost van dergelijke inspecties moet resulteren in een besparing bij de klant. Immers, door productiestops te vermijden en de onderhoudsintervallen te verlengen, kan er vaak aanzienlijk bespaard worden op de stilstand kosten van een installatie", aldus nog Juri De Groote.

Elke productieomgeving is verschillend. Vertrekkend van ons standaard programma, werken we daarom een inspectieschema op maat uit, zodat de gewenste data gerapporteerd wordt. Daarmee leveren we de input voor een planmatig en preventief onderhoudsprogramma en kan het beschikbare budget doelmatig wordt ingezet. Zonder twijfel een win-win!